Kulla Gunnarstorps Mölla

I slutet på 1700-talet, när Gustav III regerade i Sverige, bestämde dåvarande härskaren på Kulla Gunnarstorps Gods, änkenåden Amelie Sparre född Ramel, att bygga en väderkvarn i stället för den gamla vattenkvarnen, som alltmer började få problem med bl a tillgång på vatten. Ansvarig för själva byggandet var kvarnbyggmästare Georg Soffel från Tyskland.
Byggnationen påbörjades omkring 1790 och 1798 blev kvarnen klar för den första provmalningen. Därefter förbättrades och färdigställdes den helt och hållet och blev därmed också skattlagd som tullkvarn 1809.
Fram till år 1950 drevs kvarnen kommersiellt, då den siste mjölnaren, Nils Persson, för sista gången tog in seglen.


"Kulla Mölla" är en typisk s k holländare, dock skiljer den sig något från liknande möllor med lökformad hätta, då denna mölla har en s k båthätta.
Kvarnbyggnaden, som är en av de största holländare som någonsin byggs i Skåne, är typisk för den tidens sätt att bygga väderkvarnar. På sockelparti av putsad, vitkalkad gråsten, med genomgående port, vilar den åttakantiga, avsmalnande, kvarnhuset, som är i tre loft och därpå den rörliga hättan med fäste för kvarnvingarna.
I alla väsentliga delar har Kulla Gunnarstorps mölla kvar sitt ursprungliga utseende, både exteriört och interiört.
Det gamla kvarnverket i trä är renoverat och intakt och vingarna är nya, så att vid tjänlig vind kan seglen i dag åter sättas och de gamla kvarnstenarna snurra igen. Någon regelbunden malning av mjöl förekommer dock inte.

1962 donerades kvarnen till Kullens Hembygdsförening av grevinnan Brita Wachtmeister.
Kvarnen sköts och underhålls av Kulla Gunnarstorps Möllekommitté, som också svarar för visningar etc..

Genom åren har möllan åtskilliga gånger restaurerats, senast 1962-64 och 1989-90, och 1991 blev den byggnadsminnesförklarad.

Kvarnen är öppen för visningar på Möllornas dag, första söndagen i juli och på hembygdsdagen i augusti.

 

I uppslagsverket Svenska Kvarnar från 1940 kan man läsa följande text om kvarnen, och där framgår också att Nils Persson hade en gedigen yrkeskunskap då han kom till kvarnen 1922.

Kulla Kvarn, Hälsingborg.

Kvarnen uppfördes 1780 i 6 våningar. Tillhörde först Kulla Gunnarstorps gods. Arrenderades av nuvarande innehavaren sedan 1922. Taxeringsvärde: 16000 kr. Väderkvarn. Kvarnverket består av 2 par stenar och sädeskross. Elektrisk belysning. Jämsides bedrives även lantbruk om 12 tld.

Persson, Nils,
arrendator, född 14.11.1887 i Lövestad, Malmöhus län, son till mjölnare Per Andersson. Yrkesutbildning hos fadern vid Heingetorps kvarn, Främmingeskogs kvarn 2 år, Stararps Ora kvarn, Vollsjö, 2 år, Vedby valskvarn, 2 år, Brandstads kvarn 1 år, arrenderat Gislövs kvarn 5 år samt ägt Välluvs kvarn 3 år.
Adress: Hälsingborg

Källa: Svenska Kvarnar från 1940

Bildgalleri

 Digitalfoto: Johan Dyrinder 1999.

Kvarnen med "Vind i segel"

Stenpar på kvarnloftet

Ritning på möllan

 

 

Kronväxel, Vingaxel/Stående axel

Säckhiss på hissloftet

 

 

Stenpar demonterat för hackning

Säckning på broloftet

 

 

Länkar

Kullens Hembygdsförening  

Kvarnar i Kullabygden förr och nu  

Föreningen Skånska möllor  

 Två gårdar i Domsten   Gästbok 


 

Johan Dyrinder. Webmaster/fotograf utanför möllan.